Nowy sezon pływacki – ruszamy!

Witamy Wszystkich naszych zawodników i ich rodziców w nowym roku szkolnym 2023/2024. W nowym sezonie sportowym będą niewielkie zmiany w planie zajęć. Wszystkich naszych zawodników zapraszamy na pierwsze zajęcia po wakacjach. Już 5 września ( wtorek ) o godz. 15.30 zajęcia rozpoczną zawodnicy z grup G2, G1 i Gs. Poniżej przedstawiamy Państwu nowy rozkład zajęć:

 

   „Uchwała Zarządu UKS Pirat Elbląg ws. ustalenia wysokości opłat i reguł ich pobierania od zawodników sekcji pływackiej” 1.   Wysokość miesięcznej opłaty ustala się na: 110 PLN – grupa GN, 120 PLN – grupa G2, 140 PLN – grupa G1, 150 PLN –  grupa GS. 2.   Opłata powinna wpłynąć na konto klubu do 15 – tego dnia każdego miesiąca, w którym prowadzone są zajęcia treningowe. 3.   Opłatę należy wnosić na konto Klubu: PKO BP – 76 1020 1752 0000 0002 0221 5044 W tytule przelewu wpisać należy imię, nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 20 seconds


Warning: Undefined array key "easter_egg_count" in /profiles/p/pi/pir/piratelblag.pl/piratelblag.pl/wp-content/plugins/easter-egg-drop/sm-easter-eggs.php on line 57