Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze UKS PIRAT

Serdecznie zapraszamy Państwa na  Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze UKS “PIRAT”, które  odbędzie się dnia 1 kwietnia ( sobota ) 2023 roku o godzinie 12.00, w  świetlicy Stowarzyszenia Przyjazny Krąg przy ulicy Obrońców Pokoju 9 w Elblągu.

W przypadku braku  obecności w pierwszym terminie ( 1 kwietnia godz. 12.00 ) co najmniej 1⁄2 członków Klubu uprawnionych do głosowania, zgodnie z paragrafem 18 punkt 2 Statutu Klubu UKS PIRAT, ustala się drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego- Wyborczego UKS PIRAT na dzień 1 kwietnia 2023 roku na  godz. 12.30.

Porządek obrad :

 1. otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Klubu UKS PIRAT,
 2. wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Klubu,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego UKS PIRAT i jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz przyjęcie porządku obrad i planu głosowań,
 4. przedstawienie przez Zarząd „UKS PIRAT” Sprawozdania z działalności klubu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2022 r.,
 5. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Finansowego „Uczniowskiego Klubu Sportowego PIRAT” za okres 01.01.2020-31.12.2022 r,
 6. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego PIRAT” z działalności klubu w okresie 01.01.2020-31.12.2022 r.,
 7. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Sprawozdania ze swojej działalności w okresie 01.01.2020-31.12.2023 i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia absolutorium dla członków Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego PIRAT”,
 8. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej „Uczniowskiego Klubu Sportowego PIRAT z jej działalności w okresie 01.01.2020-31.12.2022 r.,
 9. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Uczniowskiego Klubu Sportowego PIRAT”,
 10. podjęcie przez Walne Zebranie Klubu uchwały w przedmiocie przyjęcia nowej treści Statutu Klubu UKS PIRAT,
 11. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 12. wybory Członków Zarządu Klubu UKS PIRAT,
 13. wybory Członków Komisji Rewizyjnej Klubu UKS PIRAT,
 14. wolne wnioski,
 15. zamknięcie Walnego Zebrania Klubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 20 seconds


Warning: Undefined array key "easter_egg_count" in /profiles/p/pi/pir/piratelblag.pl/piratelblag.pl/wp-content/plugins/easter-egg-drop/sm-easter-eggs.php on line 57