Rozkład zajęć i opłaty

 

 

 

deklaracja członkowska w pliku pdf

Kadra trenerska:

Tomasz Mizerski – trener I klasy

Adam Torbicz – trener II klasy

Michał Winczewski – trener II klasy

Julia Górna – trener II klasy

Magdalena Orzechowska – instruktor pływania

Opłaty:                   

UWAGA!!! Jeśli komuś z grupy G2 pasują bardziej godziny zajęć grupy GN1 i odwrotnie to proszę sygnalizować wszystkie tego typu sprawy do trenera Adama Torbicz (tel. 798975161)

„Uchwała Zarządu UKS Pirat Elbląg ws. ustalenia wysokości opłat i reguł ich pobierania od zawodników sekcji pływackiej”

1.   Wysokość miesięcznej opłaty ustala się na: 110 PLN – grupa GN, 120 PLN – grupa G2, 140 PLN – grupa G1, 150 PLN –  grupa GS.

2.   Opłata powinna wpłynąć na konto klubu do 15 – tego dnia każdego miesiąca, w którym prowadzone są zajęcia treningowe.

3.   Opłatę należy wnosić na konto Klubu:

PKO BP – 76 1020 1752 0000 0002 0221 5044

W tytule przelewu wpisać należy imię, nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata

4.   Opłata jest obowiązkowa.

5.   Opłatę dokonuje się przez okres od września do czerwca (tj. 10 miesięcy).

6.   Rezygnację z członkostwa i opłat za treningi należy dokonać z jedno miesięczną  pisemną rezygnacją.

7.   Ulgi i zwolnienia z opłat:

 – ulga w wysokości 20 złotych przysługuje na drugie i każde następne dziecko zapisane w klubie.

– w razie bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodzica, Zarząd klubu może zwolnić członka z opłat za treningi.

Prosimy wszystkich rodziców dzieci startujacych w zawodach o dokonanie wpłat w kwocie 40 zł ( opłata licencyjna )
na konto klubu z dopiskiem Opłata za licencję.  Jest to jednorazowa opłata za cały kalendarzowy rok.  ( Dotyczy to tylko grup GS, G1 i G2 ).


Warning: Undefined array key "easter_egg_count" in /profiles/p/pi/pir/piratelblag.pl/piratelblag.pl/wp-content/plugins/easter-egg-drop/sm-easter-eggs.php on line 57