Zarząd i trenerzy

Tomasz Mizerski – trener I klasy

Adam Torbicz – trener II klasy

Julia Górna- trener II klasy

Michał Winczewski – trener II klasy

Magdalena Orzechowska – instruktor pływaniaZarząd UKS PIRAT na lata 2023-2025

Tomasz Mizerski – Preses

Michał Winczewski – Wiceprezes

Mariola Wiśniewska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Magdalena Orzechowska – Przewodnicząca

Elżbieta Samson – członek

Adam Torbicz – członek


Zarząd UKS PIRAT na lata 2020- 2022

Tomasz Mizerski – Prezes

Adam Torbicz – Wiceprezes

Mariola Wiśniewska – skarbnik

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Samson

Magdalena Orzechowska

Michał Kajut


Warning: Undefined array key "easter_egg_count" in /profiles/p/pi/pir/piratelblag.pl/piratelblag.pl/wp-content/plugins/easter-egg-drop/sm-easter-eggs.php on line 57