UKS PIRAT Elbląg

sekcja pływacka

Rozkład zajęć i opłaty wrzesień 2021 - sierpień 2022


Grupa GS - Mikołaj Ż , Artem M, Jan B, Julia S, Kinga W, Mateusz W, Jacek K, Szymon W, Stanisław W, Piotr D.

Grupa G1 – Aleksander M, Aleksandra K, Maksymilian P, Jerzy K, Gabriela W, Lena Ł, Maciej K, Piotr K, Hanna Ś , Adam W, Tomasz B, Julia K, Aleks M, Lilianna P, Marta S.

Grupa G2 - Karolina F, Maciej K, Paweł D, Amelia D , Oliwia D, Nataniel K, Kornel M, Nikola C, Mateusz Ł, Agata Ł, Marcin Ł.

 Karol W, Karol S, Wiera M, Stanisław U, Blanka K, Kaja G..deklaracja członkowska w pliku pdf


Kadra trenerska:

Tomasz Mizerski trener I klasy

Adam Torbicz - trener II klasy

Kinga Lorek - trener II klasy

Magdalena Orzechowska - instruktor pływania


Opłaty:                   


UWAGA!!! Jeśli komuś z grupy G2 pasują bardziej godziny zajęć grupy GN1 i odwrotnie to proszę sygnalizować wszystkie tego typu sprawy do trenera Adama Torbicz (tel. 798975161)

 

„Uchwała Zarządu UKS Pirat Elbląg ws. ustalenia wysokości opłat i reguł ich pobierania od zawodników sekcji pływackiej”

 

1.   Wysokość miesięcznej opłaty ustala się na: 110 PLN – grupa GN i G2, 130 PLN – grupa G1, 150 PLN –  grupa GS.

2.   Opłata powinna wpłynąć na konto klubu do 15 – tego dnia każdego miesiąca, w którym prowadzone są zajęcia treningowe.

3.   Opłatę należy wnosić na konto Klubu:

PKO BP – 76 1020 1752 0000 0002 0221 5044

W tytule przelewu wpisać należy imię, nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata

4.   Opłata jest obowiązkowa.

5.   Opłatę dokonuje się przez cały rok kalendarzowy (tj. 12 miesięcy).

6.   Rezygnację z członkostwa i opłat za treningi należy dokonać z jedno miesięczną  pisemną rezygnacją.

7.   Ulgi i zwolnienia z opłat:

 - ulga w wysokości 20 złotych przysługuje na drugie i każde następne dziecko zapisane w klubie.

- w razie bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodzica, Zarząd klubu może zwolnić członka z opłat za treningi.


Prosimy wszystkich rodziców o dokonanie wpłat w kwocie 40 zł ( opłata licencyjna )
na konto klubu z dopiskiem 
Opłata za licencję.  Jest to jednorazowa opłata za cały kalendarzowy rok.  ( Dotyczy to tylko grup GS, G1 i G2 ).


Project by Tomasz Mizerski