UKS PIRAT Elbląg

sekcja pływacka

Rozkład zajęć i opłaty


Tomasz Mizerski trener I klasy

Adam Torbicz - trener II klasy

Magdalena Orzechowska - instruktor pływania


Opłaty:                   

 

UWAGA!!! Jeśli komuś z grupy G2 pasują bardziej godziny zajęć grupy GN1 i odwrotnie to proszę sygnalizować wszystkie tego typu sprawy do trenera Adama Torbicz (tel. 798975161)

 

„Uchwała Zarządu UKS Pirat Elbląg ws. ustalenia wysokości opłat i reguł ich pobierania od zawodników sekcji pływackiej”

 

1.   Wysokość miesięcznej opłaty ustala się na: 80 PLN – grupa GN i G2, 100 PLN – grupa G1, 120 PLN –  grupa GS.

2.   Opłata powinna wpłynąć na konto klubu do 15 – tego dnia każdego miesiąca, w którym prowadzone są zajęcia treningowe.

3.   Opłatę należy wnosić na konto Klubu:

PKO BP – 76 1020 1752 0000 0002 0221 5044

W tytule przelewu wpisać należy imię, nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata

4.   Opłata jest obowiązkowa.

5.   Opłatę dokonuje się przez cały rok kalendarzowy (tj. 12 miesięcy).

6.   Rezygnację z członkostwa i opłat za treningi należy dokonać z jedno miesięczną  pisemną rezygnacją.

7.   Ulgi i zwolnienia z opłat:

 - ulga w wysokości 20 złotych przysługuje na drugie i każde następne dziecko zapisane w klubie.

- w razie bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodzica, Zarząd klubu może zwolnić członka z opłat za treningi.Project by Tomasz Mizerski